Soorten opleidingen georganiseerd door de ‘Kan het vliegen? Startup Academy’.

Verschillende soorten opleidingen.

Samen met onze partners verzorgen we onder het label van de ‘Kan het vliegen Startup Academy (KSA)’ verschillende soorten opleidingen voor schillende doelgroepen, op verschillend niveau en van verschillende duur.

Alle opleidingen hebben echter hetzelfde doel: om je zo snel mogelijk in te voeren in het onderwerp van je opleiding via een optimale mix van verschillende leervormen, afgestemd op de doelgroep en het te behalen leerdoel.

Modulaire opleidingstrajecten.

Tijd is geld en geld is tijd, dus daarom is gekozen voor een innovatieve modulaire opzet die door Tony o.a. al op grote schaal sinds 1985 bij de Amro Bank en later bij de ABN Amro Bank is toegepast (klik hier om zijn LinkedIn-profiel te zien). Door o.a. het grootschalig inzetten van individuele leervormen waaronder e-learning en het zoveel mogelijk reduceren van groepsgewijze leeractiviteiten.

Je kunt als cursist, als corporate, als startup of als scale-up zelf kiezen welke modules en welke thema’s je waar wilt volgen. Alle trajecten zijn op maat. We kennen een beperkt open programma van trainingen en workshops. Het grootste gedeelte van de tijd ontwerpen en faciliteren we maatwerk programma’s waaronder voor interne incubators en accelerators in het Nederlands of in het Engels.

Alle modules zijn gebaseerd op het aanreiken van oplossingen zodat jouw corporate startup of nieuwe startup of scale-up een grotere kans van slagen heeft om van de grond te komen dan anderen. Op ‘het doen’ ipv ‘er over praten’.

​Trainingen

Trainingen ontworpen en gefaciliteerd door KSA richtten zich op 1 specifiek thema. Bij al onze trainingen ligt de nadruk op ‘how-to’, net zoals dat het geval is met ‘Kan het vliegen?’. Kernwoorden hierbij zijn: praktisch, direct toepasbaar en specifiek voor de doelgroep.  In een halve dag tot maximaal 3 dagen in totaal krijg je als entrepreneur of intrapreneur concrete handvatten om binnen jouw corporate of overheidsinstelling, startup of scale-up aan de slag te gaan of om jouw onderneming als zelfstandig ondernemer succesvol van de grond te krijgen en in de lucht te houden.

Workshops

Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training als je het goed bekijkt.

De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt. Het varieert van een uur tot maximaal twee dagdelen.  Een korte theorie of een kort thema wordt in een workshop direct vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. Het accent ligt op kennisdeling, energie en interactiviteit. De deelnemers leren van elkaar door bewust ingebrachte interactiviteit.

Masterclasses

Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan studenten in een bepaald vakgebied. Meestal is er sprake van enige vorm van interactiviteit, maar het is minder ‘hands-on’ dan een workshop of training.

Klik hier om wat voorbeelden te zien.

Clinics

Clinics zijn 2 uur durende kennissessies, je wordt  bijgepraat over het onderwerp van de clinic en je gaat actief aan de slag. De clinics zijn over het algemeen een combinatie van een korte presentatie en een opdracht. Op deze manier wordt de gepresenteerde inhoud direct toepasbaar gemaakt en verlaat je de sessie met praktische tips, handvatten, how-to-do’s en/of checklists.

Gastcolleges & lezingen

We geven regelmatig gastcolleges en lezingen aan hogescholen, universiteiten, business schools en andere opleidingsinstituten. Omvang, duur en toegepaste leervormen kunnen van geval tot geval verschillen.

Wil je meer weten over onze opleidingen, clinics en gastcolleges, email ons dan hier:

[contact-form-7 id=”2021″ title=”Kan het vliegen? Startup Academy”]