Tony de Bree met ‘Kan het vliegen?’ op 30 augustus op New Business Radio tussen 16.00 – 17.00 uur.

In het programma Let’s Talk Business schuift drie keer per week een ondernemend persoon aan om een uur lang centraal te staan als hoofdgast. Op 30 augustus a.s. is Tony dat met ‘Kan het vliegen? Van idee tot succcesvolle startup’.

De uitzendingen van New Business Radio zijn vooral bedoeld voor leidinggevenden, ondernemers en professionals. En daarom zullen gedurende dat uur zullen veel verschillende thema’s aan bod kunnen komen zoals waarom er is gekozen voor de vorm en de inhoud van het boek, aan te geven waarin het verschilt van andere boeken over startups, te kijken waarom dit boek met de diensten er om heen zo’n succes is,  voor wie dit interessant kan zijn, waar mijn inspiratie vandaan komt en waarom dit zinvol kan zijn om dit werkboek en de 12 gratis e-books nu te lezen.

Er is in dit uur dus ook alle ruimte om een terugblik te doen op het verleden, te kijken naar het heden en een blik met ambities op de toekomst te werpen. Het idee hierbij is dan ook om mijn persoonlijke visie, ambities en ervaringen te vermengen met de inhoud van de uitzending. Hierbij staan de trends en de kansen voor ondernemers en investeerders in startups en scale-ups in de verschillende takken van sport  in de markt centraal.

Ik heb er zin in! Dus luister op 30 augustus van 16.00 – 17.00 naar New Business Radio.! En volg me op Facebook, Twitter (@tonydebree en @ideetotstartup, speciaal voor ‘Kan het vliegen?’), Instagram (‘kanhetvliegen’), Pinterest en Linkedin voor nieuws, speciale aanbiedingen, coupons en nog veel meer rond deze uitzending.

Wordt vervolgd!